Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №1:

Електронна реєстрація в
дошкільні навчальні заклади

 1. Прийом дітей в дошкільний заклад №1 здійснюється на підставі Законів України «Про дошкільну освіту», «Про
  охорону дитинства», «Положення про дошкільний нав-
  чальний заклад», статуту ДНЗ №1.
 2. Прийом дітей здійснюється відповідно до черги заявок на сайті «Електронної реєстрації в
  дошкільні навчальні заклади»
 3. До дошкільного закладу приймаються діти віком від 2 років до 6(7) років.
 4. Групи комплектуються за віковими ознаками на початок навчального року.
 5. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З
  1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.
 6. Переведення дітей з однієї групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється
  протягом оздоровчого періоду ( червень-серпень), а прийом – в міру вивільнення місць. Для
  адаптації прийом нових дітей першої молодшої групи проводиться поступово протягом
  липня-червня місяця.
 7. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
  медичну довідку(встановленого зразка) про стан здоров’я дитини з висновком лікаря
  що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  довідку про епідеміологічне оточення;
  заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
  копію свідоцтва про народження дитини;
  відповідні документи для зарахування до груп компенсуючого типу (висновок
  психолого-медико-педагогічної консультації та направлення управління освіти
  Миколаївської міської ради);
 8. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідуючою, старшою медичною
  сестрою, представниками батьківського комітету дошкільного закладу при наявності місць в
  групах, згідно з чергою.
 9. Поза чергою надається місце:
  дітям інвалідів та учасників війни;
  дітям військовослужбовців;
  дітям прокурорів і слідчих прокуратури;
  дітям працівників міліції;
  дітям, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС;
  дітям, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, які потерпіли
  від екологічного та стихійного лиха;
  діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування ДНЗ;
  діти працівників ДНЗ та працівників освіти;
  діти, які перебувають під опікою (піклуванням);
  діти багатодітних сімей, де 3 чи більше дітей дошкільного віку;
  діти батьків — інвалідів І групи;
  діти одиноких батьків (вдів, вдівців).
 10. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник знайомить батьків
  або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, документами, що регламентують
  його діяльність.
 11. За дитиною зберігається місце у закладі у разі хвороби, карантину,
  санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх
  заміняють, а також у літній період (75 днів незалежно від періоду
  і тривалості їхньої відпустки).