Звіт керівника

Аналіз освітньої роботи дошкільного закладу
за навчальний 2015-2016 рік.

Відповідно до закону України (ст.12) «Про дошкільну освіту» держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, забезпечує доступність і безкоштовність дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах. Дошкільна освіта є обов’язковою первинною ланкою в системі безперервної освіти України». В своїй діяльності дошкільний заклад керується Конституцією, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про бюджетну систему України», нормативно-законодавчими актами, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань функціонування та діяльності ДНЗ, правилами і нормами охорони праці, а також Статутом та Колективним договором, Положенням про дошкільний навчальний заклад.

1. Загальна характеристика. Наш дошкільний навчальний заклад — комбінованого типу. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, обладнанні спеціальні приміщення:

 • Групові кімнати та музична та спортивна зала
 • Кабінети вчителів — логопедів, практичного психолога
 • Зимовий сад
 • Кабінет завідувача
 • Методичний кабінет та медичний блок
 • Українська світлиця
 • Сучасні оновлені прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • спортивний майданчик.

2. Склад вихованців:
За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 135 місць для дітей віком від 2 років до 6. Але навчальний заклад на теперішній час відвідує 281 дитина.

Дітей І молодшої групи – 53 дитини
Дошкільного віку – 228 дітей
Випущено до школи – 71 дитина

У 2015-2016 навчальному році укомплектовано 10 груп, з них 2 групи для дітей І молодшої групи, 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мови.

3. Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 41 працівник, обслуговуючого персоналу – 20 чоловік, , 1 старша медична сестра, 20 педагогів, у тому числі: завідувач, вихователь-методист, 2 вчителя-логопеда, психолог, 1 музичний керівник, інструктор з фізвиховання, 13 вихователів.

Позитивно впливає на якість організації освітнього процесу високий рівень педагогів.

За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

 • відповідає 9 тарифному розряду — 2;
 • спеціаліст – 1;
 • спеціаліст ІІ категорії – 4;
 • спеціаліст І категорії – 1;
 • спеціаліст вищої категорії – 6;
 • звання «вихователь-методист» — 1;
 • звання «старший вчитель» — 1;
 • звання «старший вихователь» — 1;
 • не атестовано – 6 педагогів.

При комплектуванні груп вихователями враховується освітній рівень педагогів, досвід роботи, психологічна комфортність.

Педпрацівники закладу постійно підвищують свій професійний рівень, проходять курсову перепідготовку своєчасно, згідно з графіком, а також підвищують свою фахову освіту у вищих учбових закладах. Вихователь- методист і вихователі ДНЗ допомагають студентам педагогічного вузу набувати практичних навичок під час проходження педагогічної практики на базі дошкільного закладу.

Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ:
Головною метою роботи дошкільного закладу є Реалізація особистісного потенціалу вихованців у процесі здійснення системного підходу
до організації освітньо – виховної роботи з дітьми

Річний план базується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у минулому навчальному році. Накреслені в річному плані напрямки контролю спрямовані на покращення діяльності дошкільного закладу, вирішення загальних проблем та завдань. Управлінські рішення доводяться до відома колективу на нарадах, зборах, педрадах, педгодинах тощо.

Керуючись основними положеннями „Національної доктрини розвитку освіти в Україні”, Закону України „Про дошкільну освіту”, „Положенням про дошкільний навчальний заклад”, виконуючи завдання державної програми розвитку дитини «Дитина» та завдань, накреслених на 2015-2016 навчальний рік, колектив дошкільного закладу плідно працював над вирішенням завдань:

 1. Впроваджувати сучасні форми роботи з родинами вихованців з метою розвитку партнерських відносин між ДНЗ та сім’єю;
 2. Удосконалювати монологічну компетентність дошкільників шляхом складання комплексних занять з розвитку мовлення
 3. Впроваджувати форми фізкультурно-оздоровчої роботи авторської системи «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» М.М.Єфименка.

З метою поліпшення здоров’я дітей у нашому закладі створені умови для організації роботи по покращенню здоров’я дітей. Медичною сестрою та педагогами ведеться систематична робота. У медичному кабінеті є все необхідне для надання першої медичної допомоги та профілактичної роботи . Обладнано спортивну залу, рухові центри, спортивний майданчик. Систематично проводиться ранкова гімнастика, заняття з фізкультури, спортивні свята та розваги. Інструктор з фізичного виховання Ганчо О.В. провела майстер – клас пластичного балету за авторською методикою Єфименко на базі ДНЗ № 78. Педагог отримала почесне І місце в конкурсі на кращу розробку освітніх та методичних заходів із національно – патріотичного виховання серед педагогів міста.

В лютому місяці проведено спортивну розвагу «Стрітення» дітьми та батьками логопедичних груп, а у квітні місяці разом з батьками старшої «А» та старшої «Б» групи проведено розвага, присвячена нашому місту «Моє місто, тато, мамо і я».

Протягом року значно поповнилось матеріальне забезпечення груп спортивним інвентарем та обладнанням для рухливих ігор.

У всіх вікових групах постійно ведеться цілеспрямована робота по зміцненню здоров’я дітей: гімнастика після сну, полоскання ротової порожнини, водні та сонячні процедури, дотримання рухового режиму. Медична сестра та лікар ведуть аналіз здоров’я вихованців, проводять підсумкові оздоровчі компанії. В ДНЗ виконуються заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз. Направлення на профілактичні щеплення проводяться згідно з наказом «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», плануються відповідно до віку дітей на рік, місяць. Звіт про проведення профілактичних щеплень та їх аналіз систематично перевіряється.

Аналіз роботи з фізичного виховання показав, що вихователі належне місце відводять організації рухового режиму з дітьми. При обстеженні розвитку рухових навичок дітей старшогодошкільного віку, у травні 2016 року маємо такі показники: обстежено 79 дітей. З них 19 дітей — високого рівня; 58 — середнього рівня, низького — 2.

Аналіз стану роботи дошкільного закладу з фізкультурно-оздоровчої роботи, спостереження за організацією рухового режиму та тематична перевірка з фізвиховання показали, що організація рухового режиму ведеться згідно рекомендаціям, всім розділам приділяється належна увага. Проте, слід відмітити деякі недоліки, які спостерігаються як на відкритих, так і на щоденних заняттях:

 • не системно проводиться медико — педагогічний контроль за дотриманням рухового режиму в дошкільному закладі;
 • неузагальнена тематика проведення днів здоров’я та спортивних розваг.

Один раз на рік в дошкільному закладі проводиться поглиблений огляд дітей всіх вікових груп лікарями вузьких спеціальностей: лор, окуліст, гінеколог, ендокринолог, хірург, невролог, стоматолог, логопед, педіатр, психіатр. Діти в яких виявлена патологія, направляються медичною сестрою дошкільного закладу в лікувальний заклад для більш ретельного обстеження та лікування.

Крім фізичного здоров’я, дитині потрібне і психологічне здоров’я. Для цього у садку створена психологічна служба, що у тісному зв’язку працює з сім’єю. Психолог нашого закладу, Кучеренко Аліна Вікторівна, використовує нетрадиційні, різноманітні методи та прийоми у роботі з дітьми, добре володіє дитячим колективом. Дитина, яка здорова фізично і психологічно добре адаптується в школі. Для дітей з вадами мови в дитячому садку створено дві групи компенсуючого типу.

На базі дошкільного навчального закладу на високому рівні відбувся майстер – клас з розвитку мовлення «Тематичні та комплексні заняття з розвитку мовлення дітей дошкільного віку». Всі присутні ознайомилися з системою роботи ДНЗ «Північне сяйво» щодо вирішення проблеми розвитку мовлення дошкільнят. Вихователь Гено Н.В. протягом тематичного заняття із звукової культури мовлення з дітьми середнього дошкільного віку «В гості до білки Боні на день народження» демонструвала основні методи та прийоми. Вихователь Хонич Т.В. під час заняття «Люблю я над Бугом це місто зелене», використовуючи різноманітні методи та прийоми, вирішувала основні завдання комплексного заняття.

На базі ДНЗ №1 «Північне сяйво» відбулося методичне об’єднання вчителів-логопедів Центрального району на тему «Навчання розповідання за серією сюжетних картин». Вчитель-логопед Козій Л.М. надала ґрунтовну консультацію за темою методичного об’єднання, підкреслила, що робота за серією сюжетних картин забезпечує динамізм процесу сприймання і розповідання, дає змогу підтримувати високий рівень зацікавленості, інтелектуальної та мовленнєвої активності дітей під час мовленнєвого заняття. Гостям було запропоновано для перегляду заняття з розвитку зв’язного мовлення з дітьми старшої логопедичної групи «А» «Шпаківня», під час якого діти вдосконалювали вміння складати зв’язну, логічну, послідовну творчу розповідь за поданим початком з допоміжною опорою на серію сюжетних малюнків. Вчитель-логопед Ніколаєнко Т.А. представила увазі колег відеоогляд інтернет — ресурсів та періодичних видань «На допомогу логопедам».

На реалізацію завдання «Удосконалення монологічної компетентності дошкільників шляхом складання комплексних занять з розвитку мовлення» члени творчої групи під керівництвом Ганжі Н.О. опрацювали методичну літературу, підготували та провели ряд консультацій, лекторіїв, круглий стіл щодо організації та проведення занять з формування монологічної компетентності дошкільнят у різних вікових групах. Для розширення і вдосконалення теоретичних і практичних знань вихователі Трофимчук Н.М., Ганжа Н.О., Комишник О.В., вчителі – логопеди Ніколаєнко Т.А., Козій Л.М. провели відкриті перегляди занять з формування монологічної компетенції дітей у різних вікових групах. Така форма роботи виявила, що в дітей сформовані навички монологічного мовлення, а педагоги дошкільного навчального закладу володіють методикою організації мовленнєвих занять, правильно планують мету занять, ефективно використовують наочні та дидактичні посібники, доцільно використовують сучасні підходи у повсякденні та на заняттях.

Спрямовуючи зусилля щодо надання допомоги педагогічному колективу у розв’язанні завдання річного плану з питань взаємодії роботи дошкільного закладу з родинами вихованців, під керівництвом Н.О.Євтушенко, працювала творча група «Взаємодія дошкільного закладу з родинами вихованців». На початку роботи педагоги закладу недостатньо володіли знаннями з даного питання. Члени ініціативної творчої групи визначили, розкрили та опрацювали на практиці ефективні шляхи взаємодії ДНЗ та батьків вихованців, провели ряд консультацій. Під час тренінгу «Психологічна готовність педагога до співпраці з батьками» педагоги склали модель напрямків співпраці дошкільного закладу і сім’ї, визначили структуру роботи ДНЗ з сім’ями вихованців, етапи налагодження співпраці з батьками, отримали суттєві поради психологічного характеру. Вихователі дошкільного навчального закладу значно та якісно поповнили свої знання завдяки таким напрацюванням колег, як відкриті покази: «Кумедні фізкультурники разом з батьками» (А.В.Лепіх, ІІ молодша «Б» група), нетрадиційні збори «Знайомство з казкою» (Н.М.Трофімчук, 1молодша «Б»), «Новорічні посиденьки» (І.С.Вовк, І молодша «А» група), «Українські вечорниці в «Північному сяйві» (Н.В.Гено, середня «А» група), спортивна розвага «Стрітення» (Н.В.Бузаєва, О.В.Ганчо, вихователі логопедичних «А» і «Б» груп), конкурси «Тато, мама, я – дружня сім’я» (Н.О.Євтушенко, логопедична група «А», Н.І.Земницька, логопедична група «Б»), спортивне свято «Моє місто, мама, тато, я!» за участю батьків (О.В.Ганчо, вихователі старших «А» і «Б» груп Т.В.Хонич, О.О.Босак), тренінги «Готуємо дитину до школи» (О.О.Босак, старша група «Б»), «Щаслива дитина в щасливій родині» (А.В.Кучеренко, практичний психолог з дітьми та батьками старшої групи «А»), конкурс творчості «Крок до зірок» (І.В.Ганчо, Т.В. Суханова середня група «Б»). Сумісно з батьками проведені спортивні свята, виставки, осінній ярмарок, екскурсія до пожежної частини №1, перегляд підсумкових занять у групах, музичні свята та розваги, систематично надається консультативна допомога з боку адміністрації, практичного психолога, вчителів — логопедів та вихователів.

Одним з найефективніших форм співпраці став День самоврядування. Така форма роботи дала змогу батькам на власні очі побачити життя малят у дошкільному навчальному закладі, ознайомитися з тонкощами навчально – виховної роботи, перейняти педагогічний досвід для використання у родинному вихованні. Доцільно продумані всі етапи проведення Дня батьківського самоврядування сприяли гнучкому, диференційованому спілкуванню між всіма педагогами дошкільного навчального закладу і батьками, їх залучення до спільної діяльності, а в кінцевому результаті – формуванні високого рейтингу дошкільного навчального закладу.

Над впровадженням форм фізкультурно-оздоровчої роботи авторської системи «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» М.М.Єфименка другий рік працює проблемна група під керівництвом інструктора з фізкультури Ганчо О.В. Члени групи проводили для педагогів дошкільного навчального закладу лекторій, дискусії, консультації, для всіх членів колективу закладу — практикум з організації та проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, кумедних фізкультуринок за методикою М.М.Єфименка. Результати тематичного контролю показали, що педагоги в плануванні та проведенні фізкультурно – оздоровчої роботи впроваджують форми роботи за методикою Єфименко М.М. Враховуючи те, що Ганчо О.В. є слухачем авторського науково – практичного семінару за технологією М.М. Єфименка та продовжує набувати певного досвіду щодо цієї методики, існує потреба й надалі впроваджувати в роботу його систему, покликану забезпечити повноцінну фізкультурно – оздоровчу роботу в дитячому закладі. Поступове впровадження методики потребує систематизації набутого матеріалу та узагальнення методичної збірки напрацьованих комплексів ранкової гімнастики для дітей дошкільного віку.

4. Якість реалізації освітніх програм

Організація навчально-виховного пронесу в навчальному закладі проводиться за програмою розвитку дитини «Дитина». Освітня робота планується відповідно до „Програми розвитку дошкільного навчального закладу» №1, в якій окреслено перспективи його розвитку на п’ять років та річний план, мета та задачі якого відповідають статуту та закону України „Про дошкільну освіту».

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до програмових вимог.

З метою своєчасного виявлення обдарованих та здібних дітей регулярно здійснюється моніторингове обстеження розвитку компетентності дітей, відповідно до результатів якого педагоги проводять послідовну індивідуальну роботу з дітьми.

Моніторинг розвитку компетентності дітей показав, що

 • високий рівень мають – 28.8%;
 • вище за середній – 30.3%;
 • середній рівень – 27.5%;
 • нижче за середній рівень – 9.6%;
 • низький рівень – 3.8%.

Обстеження на кінець навчального року виявило, що діти мають високий, вищий за середній та середні показники рівні знань з усіх розділів програми. В результаті злагодженої роботи всіх педагогів дошкільного навчального закладу, консультативній взаємодії з батьками вихованців, системності проведення занять, індивідуальній та корекційній роботі з дітьми протягом навчального року, значно виросла кількість дітей з високим та вище за середній рівнями розвитку, а з середнім, нижче за середній та низьким рівнем – знизилася. Програмовий матеріал діти дошкільного навчального закладу засвоїли на середньому рівні.

img_table

Так, у 2015 — 2016 навчальному році середній бал по дошкільному навчальному закладу щодо виконання програмових вимог на початку навчального року склав 2 бали, а на кінець року підвищився до 2,4 бали.

5. Організація роботи із сім’ями вихованців:

Учасниками навчально-виховного процесу є педагоги, діти і їх батьки. Тому особливе місце в роботі дошкільного закладу я відвожу роботі з батьками.

Активну участь у роботі дошкільного навчального закладу бере батьківський комітет, який приймає участь в організації освітньо — виховного процесу, в колективних переглядах, а також дні відкритих дверей. Батьки надають допомогу щодо зміцнення матеріальної бази, оформлення групових кімнат, вживають заходи для поліпшення роботи дошкільного закладу. Очолює батьківський комітет Столяр Яна Володимирівна, людина яка протягом року була є надійною опорою всього закладу.
(виступ Столяр О.М)

Любов та повагу батьків ми заслуговуємо своєю працею. Не тільки дитині повинно бути комфортно в дитячому садку, а й батьки повинні відчувати турботу та добре відношення до себе.

З метою ефективного використання інформаційних технологій, розвитку інформаційної культури та інформаційної компетентності, посилення іміджу ДНЗ на ринку освітніх послуг створено веб – сайт «Північне сяйво».

Соціальна активність дошкільного закладу:

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

Протягом навчального року педагоги дошкільного навчального закладу приймали участь у виставці дидактичних ігор та посібників «Освіта Миколаєва», у Всеукраїнському фестивалі – огляді «Україна – рідний край», у презентації дошкільної освіти м. Миколаєва на всеукраїнській фотовиставці «Ми – маленькі козачата», присвяченій Дню Дошкілля в місті Києві, в Миколаївському конкурсі дитячих робіт «Україна єдина», , виставці до Дня міста. Неодноразово педагоги ДНЗ «Північне сяйво» надавали поради та ділилися досвідом з мешканцями нашого міста у програмах телеканалу Миколаїв. Так, завідувач Панасенко В.С. презентувала роботу ДНЗ у рубриках «Особистий досвід», «Моя справа», практичний психолог Кучеренко А.В. надавала рекомендації щодо виховання дітей в програмах «Новий день», «Недільний сніданок». З вихованцями ДНЗ проведено ряд тематичних місячників, днів та тижнів: місячник «Увага! Діти на дорозі!», місячник знань правил безпеки життєдіяльності, місячник з охорони прав та інтересів дітей, тижні знань безпеки життєдіяльності, День слов’янської писемності і культури, тематичні виставки, конкурси. Про результативність роботи педагогічного колективу свідчать публікації педагогів на сайтах «Сьогодення» управління освіти, «Дошкілля» НМЦ, веб – сайті «Північне сяйво», сторінках газети освітян Миколаївщини «Відкритий урок»:

 • «Вихованці дитячого садочка №1 «Північне сяйво» в гостях у рятівників» Автор: вихователь Босак О.О.;
 • «Ми маленькі козачата, та душа у нас завзята!» Автори: вихователь Суханова Т.В., інструктор з фізичного виховання Ганчо О.В.;
 • «Всіх у садочок на ярмарок скликаємо!» Автор: вихователь Гено Н.В.;
 • «Зростають юні козачата, вчаться мудрості й добра, бо в єдності козацька сила та майбутнє України!» Автори: вихователь – методист ЯкименкоТ.А., інструктор з фізичного виховання Ганчо О.В.;
 • «Новорічні прикраси, що виконують бажання» Автор: вихователь: Хонич Т.В.;
 • «Funny travelling» Автор: керівник гуртка з англійської мови Ліхошерстова К.В.;
 • «Стрітення в «Північному сяйві» Автор: вихователь Євтушенко Н.О.;
 • «Українські вечорниці». Автор: вихователь Гено Н.В.;
 • «Замальовка однієї митті або Що таке День самоврядування в ДНЗ №1». Автор: тато вихованки ДНЗ №1 Пастухової Кіри – Пастухов О.В.;
 • «ДНЗ №1 зустрічає гостей». Автор: вчитель-логопед Козій Л.М.;
 • «Пасхальна виставка в ДНЗ №1». Автор: вихователь Бессараб М. Ю.

6. Співпраця зі школою.

Належне місце в роботі дошкільного закладу займає співпраця зі школою №64 яку очолює директор Павлюк Антоніна Михайлівна. (доповідь)

7. Система роботи щодо соціального захисту дітей:

В дошкільному закладі є вся необхідна нормативна документація, постійно і своєчасно ведеться робота щодо виявлення та обліку дітей пільгових категорій: з багатодітних родин, дітей, які знаходяться під опікою, позбавлених батьківського піклування. Виявляються та беруться на облік неблагополучні сім’ї.

У нашому садочку велика увага приділяється захисту дітей. Згідно з «Законом України про дошкільну освіту» держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку. За рахунок держави садочок відвідує:

 • 19 дітей з багатодітної сім’ї;
 • 3 дитини сім’ї, яких потерпіли від Чорнобильської катастрофи;
 • 33 дитини, які потребують корекції мовного розвитку;
 • 2 дитини інваліда;
 • 3 дитини напівсироти

З дітьми старшого дошкільного віку проводиться серія занять з ознайомлення дошкільників з окремими положеннями «Декларації прав дитини».

Щорічно, згідно наказу Управління освіти в дошкільному навчальному закладі проходить місячник „З охорони прав та інтересів дітей».

8. Безпека життєдіяльності дітей. Система роботи закладу щодо попередження дитячого травматизму.

Велику роботу проводимо по безпеці життєдіяльності дітей. Кожен громадянин України має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від кабінету міністрів України, міністерств та інших центральних органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств установ і організацій. Дошкільний заклад працює по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов, навчання праці та виховання. У дошкільному закладі організовано роботу системи цивільного захисту. Згідно плану управління освіти у травні місяці проходить тиждень безпеки дитини у рамках якого проводиться день цивільного захисту.

Під час проведення цього дня працівники закладу на чолі з керівним складом відпрацьовують дії дошкільного закладу на випадок загрози надзвичайної ситуації.

У дошкільному закладі проводяться заняття, бесіди та консультації, де діти, а також персонал отримують основні поняття про надзвичайні ситуації та дії при них. Наш садочок тісно співпрацює з науково-методичним центром міста з питань цивільної оборони. Методист науково-методичного центру міста з питань цивільної оборони, Тимошенко Тетяна Генадіївна систематично надає консультативну допомогу адміністрації дошкільного закладу.

З правилами протипожежної безпеки та адекватної поведінки в разі виникнення пожежі діти знайомляться в пожежній частині № 1. Спільно з працівниками рятувальних служб систематично проводяться екскурсії-огляди, бесіди, розваги тощо.

9. Організація роботи з охорони праці

Відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці» адміністрація дошкільного закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі безпеки життєдіяльності. Проводиться певна робота по дотриманню норм і правил охорони праці, створенню безпечних умов для здійснення навчально-виховного процесу, зміцнення здоров’я працівників та дітей. В наявності є законодавча нормативно-методична документація. Є матеріали про стан та іспити опалення при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, протоколи перевірок захисного заземлення, ізоляції електромережі, випробування засобів індивідуального захисту, правила пожежної безпеки.

Наказом по ДНЗ затверджено положення про службу охорони праці, призначено відповідальних за збереження життя, здоров’я працівників та дітей під час проведення робіт, занять, інших заходів.

Адміністрацією та відповідальними за безпеку життєдіяльності розроблені посадові інструкції основних категорій працівників, проводяться заняття з питань охорони праці та безпеки. Розроблені заходи з охорони праці і техніки безпеки та по запобіганню дорожньо-транспортного травматизму. Регулярно здійснюється огляд будівлі, споруд, території. За 2015-2016 навчальний рік в дошкільному закладі не було зареєстровано випадків дитячого травматизму. У червні місяці, на початку оздоровчого періоду, комісією у складі завідуючої, завгоспа, медичної сестри та методиста проведено обстеження території та будівлі на предмет цілісності і безпеки для життя дітей та дорослих. За підсумками цієї перевірки був складений акт обстеження та розроблені заходи щодо усунення недоліків. Слід відмітити, що технічний стан будівель, приміщень, майна знаходиться в належному стані та відповідає вимогам охорони праці та техніки безпеки. Засоби індивідуального захисту і протипожежного устаткування мають задовільний стан. З метою збереження життя і здоров’я дітей у дошкільному закладі планово проводяться з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій, заняття з безпеки життєдіяльності з дітьми.

Контроль за виконанням Правил внутрішнього розпорядку здійснюється відповідно до плану роботи.

Стан охорони праці щорічно заслуховується на нарадах, спільних засіданнях адміністрації закладу та профспілкового комітету з метою підвищення рівня ефективності охорони праці і техніки безпеки.

10. Співпраця з громадськими організаціями

Дошкільний навчальний заклад має взаємозв’язок з громадськими організаціями міста.Постійно співпрацює з Миколаївським науково-методичним центром, підтримує тісні контакти з Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

11. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:

Матеріально-технічне забезпечення освітньо-виховного процесу відбувається згідно із Законом України «Про дошкільну освіту» та Законом «Про благодійництво та благодійні організації». батьками закладу оформлено документи для роботи Благодійної організації «Північне сяйво». Щомісячна благодійна допомога на покращення матеріальної бази дошкільного закладу є добровільною та прозорою. Батьки закладу є членами Благодійної організації за заявою. Кожного місяця складається запит від адміністрації на придбання необхідних речей та відповідь БО. За результатами фінансування складається акт оприбуткування придбаних речей.

Робота щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ведеться згідно плану роботи на навчальний рік. Територія закладу відповідає державним вимогам, достатньо озеленена, є квітники, куточки лісу, саду, тощо. На території підтримується належний порядок.

Фінансування закладу проводиться згідно з кошторисом, затвердженим управлінням освіти міста. На цей рік було закладено: фонд заробітної плати, харчування та комунальні послуги. Виділено: 608 грн придбання медикаментів.

Як ви бачите, ці фонди не в змозі забезпечити всі необхідні потреби, які виникають перед колективом. Існують допоміжні джерела фінансування:

 • допомога депутата,
 • система батьківської допомоги.

Додаткові кошти витрачаються на покращення матеріального забезпечення навчально-виховного процесу: придбання атрибутів до сюжетно-рольових ігор, іграшок, методичної літератури, дидактичного матеріалу, технічного обладнання тощо.

За 2015-2016 н. рік придбано : таблиця додається

Але вся ця допомога здійснюється завдяки розумінню батьків та кожного члена нашого колективу, тому що тільки разом, ми в змозі допомогти дошкільному закладу. Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу. Метою колективу ДНЗ №1 є створення справжнього куточка дитинства для малюків.

Робота у дошкільному закладі ведеться на доброму рівні, всі ланки закладу докладають зусиль на створення сприятливих умов для виховання здорової, розвинутої а творчої дитини. Але існують певні труднощі у роботі:

 • будівля закладу потребує ремонту
 • дах закладу потребує закінчення капітального ремонту
 • не вистачає місць для охоплення всіх дітей дошкільною освітою
 • Необхідно відремонтувати тротуарне покриття прилеглої території
 • Потребує заміни дитячі матраци та ковдри
 • Необхідно встановити парканчик на майданчиках молодших та середніх груп
 • потребує заміни покриття прогулянкових веранд

На вирішення цих і багато щоденних питань ми розраховуємо на підтримку управління освіти, на органи міської ради, депутатів та батьків.